ผลหวยรัฐบาล

หวยรัฐบาล
15 กรกฎาคม 2562
369765
901 355 556 113
88

package
800/90

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด
หกตัวโต๊ด5005%
ห้าตัวโต๊ด3805%
สี่ตัวตรง52005%
สี่ตัวโต๊ด2305%
สามตัวบนตรง8000%
สามตัวบนโต๊ด1300%
สามตัวหัวตรง8000%
สามตัวหัวโต๊ด1300%
สามตัวล่าง1600%
สองตัวคู่โต๊ดบน130%
สองตัวคู่โต๊ดหัว130%
สองตัวบน900%
สองตัวล่าง900%
วิ่งบน312%
วิ่งล่าง412%

package
600/80

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด
หกตัวโต๊ด5005%
ห้าตัวโต๊ด3805%
สี่ตัวตรง50005%
สี่ตัวโต๊ด2305%
สามตัวบนตรง60018%
สามตัวบนโต๊ด11020%
สามตัวหัวตรง60018%
สามตัวหัวโต๊ด11020%
สามตัวล่าง13020%
สองตัวคู่โต๊ดบน1212%
สองตัวคู่โต๊ดหัว1212%
สองตัวบน8010%
สองตัวล่าง8010%
วิ่งบน312%
วิ่งล่าง412%

package
520/70

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด
หกตัวโต๊ด5005%
ห้าตัวโต๊ด3805%
สี่ตัวตรง45005%
สี่ตัวโต๊ด2005%
สามตัวบนตรง52030%
สามตัวบนโต๊ด9035%
สามตัวหัวตรง52030%
สามตัวหัวโต๊ด9035%
สามตัวล่าง11035%
สองตัวคู่โต๊ดบน1025%
สองตัวคู่โต๊ดหัว1025%
สองตัวบน7022%
สองตัวล่าง7022%
วิ่งบน312%
วิ่งล่าง412%

ตารางเวลาออกผล

ประเภท เวลาปิดแทง เวลาออกผล
หวยรัฐบาล15:20:0015:50:00
This is a visible heading